Факультет харчових технологій та сфери обслуговування створено згідно з наказом № 432/01 від 07 вересня 2015 року про реорганізацію структурних підрозділів на виконання рішення Вченої ради протокол №1 від 1-2 вересня 2015 року, шляхом перейменування фінансово-економічного факультету, який входив до складу ЧДТУ з 1993 року.
На факультеті харчових технологій та сфери обслуговування  здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями та  ступенями:
            За освітнім рівнем «Бакалавр» за такими спеціальностями:

– 181 Харчові технології  (Освітні програми: Харчові технології та інженерія, Технології харчування (в ресторанному господарстві) 
– 241 Готельно-ресторанна справа ( Освітня програма:   Готельно-ресторанна справа)
– 203 Садівництво та виноградарство ( Освітня програма: Садівництво та виноградарство)

– 242 Туризм  (Освітня програма:   Туризм)

За освітнім рівнем «Магістр» за освітніми програмами:

– 242 Туризм ( Освітня програма:   Туризм )

– 241 Готельно-ресторанна справа ( Освітня програма:   Готельно-ресторанна справа)

– 181 Харчові технології     (Освітня програма :  Технології продуктів бродіння і виноробства.)
До складу факультету харчових технологій та сфери обслуговування увійшли кафедри:
– туризму та готельно-ресторанної справи;

– харчових технологій;
– фізичного виховання та здоров’я людини.

Викладачі та студенти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи в рамках проходження навчальної практики відвідали м.Ужгород

З 17.12.2021  по 19.12.2021 викладачі та студенти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи в рамках проходження навчальної практики відвідали  фестиваль молодого вина  …